Flitscontroles

groenesectorenFlitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand op de website van de SIOD gepubliceerd en meegedeeld aan de sociale partners. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal er evenwel worden geverbaliseerd. 

December: VLEESSECTOR

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2023-2024, wordt in de maand december een nationale flitscontrole in de vleessector gepland.

SIOD heeft in dit kader ook een bijkomende checklist opgemaakt:

De checklist vleessector kunt u hier terugvinden. 

 

In 2023 zullen volgende flitscontroles worden georganiseerd: 

 • Februari: transportsector
 • April: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)
 • Juni: horeca
 • Augustus: schoonmaaksector
 • Oktober: groene sectoren
 • December: vleessector

In 2024:

Opgelet: maanden januari en november zijn gewijzigd om de flitscontrole in de bouwsector te integreren in de ELA campagne #EU4FairConstruction.

 • Januari: bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal)
 • Maart: verhuissector
 • Juni: HORECA
 • September: groene sectoren
 • November: transport (incl. bus & truck)